Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej Niosącej Ducha Świętego.O Maryjo, Niepokalana,  Tyś chwałą Jeruzalem, Tyś weselem Izraela, Tyś czcią ludu naszego!
Ty jako mężna niewiasta zdeptałaś głowę węża, ponieważ w miłości Ducha św. przyniosłaś Twego Boskiego Syna Ojcu Niebieskiemu w ofierze dla zbawienia świata.

Przez zasługi drogocennej Ofiary, uproś mi siedem darów Ducha św.

Dziękuję Duchowi św., że wybrał Ciebie na Oblubienicę Swoją i uczynił Cię szafarką swoich łask.

Spójrz na mnie Swymi miłosiernymi oczami, na moją nędzę i biedę. Dopomóż mi, bym nigdy przez grzech ciężki nie utracił Łaski Bożej i nie zbezcześcił Jego świątyni.

Spraw, bym kiedyś wraz z Tobą Niepokalana Maryjo, wiecznie wielbił i chwalił Ducha św. w Niebie.  Amen.