„Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym ,którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”
(J 6,27-28) 

Mistrz pokazuje nam dwa przeciwieństwa: 
Za zło mamy odpłacać dobrem
Za przeklinanie kogoś- błogosławieństwem
Za oczernianie kogoś- modlitwą.

Proszę spojrzeć, jest tu pewien schemat: wadę mamy przezwyciężać, jej przeciwieństwem, czyli cnotą. W innym miejscu św. Paweł pisze” zło, dobrem zwyciężaj”
Czyli, wiadomo, ze lekarstwem na zło, jest dobro, a któż inny jest dawcą dobra, jak nie Bóg?
Tylko w taki sposób, nie w inny pokochamy innych ludzi. Mamy wydeptaną już ścieżkę do Nieba, mamy ślady... nie byle kogo, ale samego Jezusa Chrystusa, należy po nich iść, wymaga to wiele wysiłku, łez, czy nawet bólu, ale czy nie warto?
Poszukaj w sobie i w ludziach, choćby odrobiny dobra, a w tej maleńkiej cząstce ujrzysz samego Pana, bo czyż On nie wybrał stajenki? Czy nie wybrał siana? Czy czasem to nie przedstawia to nędzy ludzkiej duszy? A każdy człowiek ma grzechy, i każdy ma prawo do Bożego Miłosierdzia, więc bądźmy miłosierni, bo mamy Go naśladować, jak On jest miłosierny, to czy i my, będąc Jego Dziećmi nie powinniśmy być do Niego Podobni?
 
Jezus wymaga od swych naśladowców bezustannej pracy nad samym sobą...

Więc, jeśli jest taki ktoś, którego nie lubisz, czujesz do niego niechęć, zacznij nad tym pracować. Postaw sobie pytanie, a tak właściwie, dlaczego ja go nie lubię?
Przecież to jest mój brat, czy siostra przed Bogiem. Przecież jesteśmy ludźmi i każdy ma prawo do błędu, także i on.
Potem pomódl się za tą osobę, i rób to codziennie, bo sam Pan tak nakazał, a potem staraj się więcej uśmiechać i szukać w tym kimś DOBRA, bo na pewno tam gdzieś w tym kimś ono jest, a Bóg, który to widzi w ukryciu odda Tobie!
Chwała Panu!

Niech Słowo Boga zamieszka w Tobie, i niech Duch Święty, Dawca Wszelakiego Życia upomni Cię, byś przestrzegał tego, co jest konieczne do zbawienia! Bo bez miłości nie będzie zbawienia. Jezu, Mistrzu Miłości! Dopomóż nam Ciebie naśladować, aby wszyscy poznali, żeś Ty nas posłał!Chwała Ojcu  i Synowi i Duchowi Świętemu na wieki! Amen!


Emilka