W Bydgoszczy, mieście, któremu patronuje Matka Boża Pięknej Miłości powstała wspólnota siedmiu osób, które modlą się w intencji ks. Tadeusza, paulisty. Za datę powstania Apostolatu przyjmujemy święto NMP Częstochowskiej 26.08. 2004 r.

Z czasem usłyszeliśmy pragnienie, aby tą modlitwę rozszerzyć na wszystkich kapłanów. Podczas naszych spotkań powierzamy ich Bogu, szczególnie podczas modlitwy Mszy świętej i Adoracji.

Centrum Apostolatu Margaretka z Warszawy uczyniło z nas moderatora regionalnego, którego zadaniami są:

 • Rozszerzanie Apostolatu MARGARETKA - Modlitwy za Kapłanów w Polsce i na świecie
 • Rozbudzenie życia duchowego i apostolskiego wśród członków Apostolatu i ich rodzin (organizowanie adoracji, krucjat, spotkań modlitewnych, rekolekcji, pielgrzymek itp.)
 • Zachęcanie do komunii z Chrystusem przez Maryję (pogłębienie kultu NMP, akty oddania) 
 • Obchodzenie uroczyste świąt:
  - Dnia Kapłańskiego- obchodzony jest w Wielki Czwartek
  - Dnia Życia Konsekrowanego- obchodzony jest 2 lutego
  - Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana-  w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego
  - Światowego Dnia Modlitw o Powołania Kapłańskie- obchodzimy w IV Niedzielę Wielkanocną
  - Światowego Dnia Misyjnego- obchodzony jest w przedostatnią niedzielę października
  - Maryjnych

Wspólnota nasza korzysta z formacji Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi. Uczestniczymy w sesjach formacyjnych, uczestniczymy w rekolekcjach, warsztatach muzycznych, dniach skupienia. Wiemy, że najważniejsze jest to, aby mieć prawdziwą relację z Bogiem, który prawdziwie kocha, a przez to z miłością powierzać Ojcu w niebie kapłanów.

U podstaw duchowości Apostolatu widzimy upowszechnianie przekonania, iż każdy chrześcijanin został powołany do świętości i współpracy z Chrystusem. Cechami wyróżniającymi członków Apostolatu MARGARETKA winny być: dążenie do świętości, osobiste świadectwo dawane w codziennym życiu oraz nieustająca modlitwa za Kapłanów oraz za Kościół powszechny na wzór Maryi. Członkowie Apostolatu będą pamiętać w swoich modlitwach także o osobach konsekrowanych, i  w łączności z innymi ruchami będą modlić się gorliwie o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i hospicyjne. 

Zdajmy sobie sprawę, iż każdy Pasterz jest odpowiedzialny za nas, by formować w ludziach sumienie- poprzez swoja jakże cenna posługę. Głosi on kazania, radzi, spowiada i rozdaje Jezusa... przy czym staje się celem nienawiści szatana, który chce pozbawić tej mocy pasterza, za którym idzie lud, chce pozbawić mocy- czyli po prostu więcej go kusi, może nawet więcej, niż zwykła osobę świecką, bo jeśli ten upadnie, niejako na oczach swych owieczek, to i one ulegną upadkowi, zgorszeniu. Spójrzmy, jak wielu ludzi wręcz nienawidzi kapłanów, bo coś  zrobili, łatwiej jest wybaczyć osobie świeckiej, niż duchownemu- bo ten tego nie powinien zrobić, wielu powiada, że "z ambony naucza, a tak, czy inaczej czyni..." łatwo jest zauważyć błędy kapłana, aniżeli innych.

Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli kapłanom nie pomożemy modlitwą, to oni będą słabi - słabi to znaczy łatwiej będą ulegali pokusom, które ich dręczą. Siłą jest tylko modlitwa!

Każdy kapłan modli się za swoją parafię, znajomych i przyjaciół, a nawet tych, którzy wyrządzili mu przykrość, a my? Czy my, jako duchowe dzieci owego ojca, który jest nieudolnym odbiciem Ojca w Niebie wstawiamy się za nim? Czy podobnie, jak on pragniemy jego zbawienia?
Te pytania trzeba sobie postawić, bo tak, jak powiedział nasz Ukochany błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II "wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za powołania kapłańskie!" Weźmy sobie te słowa głęboko do serc i zacznijmy się modlić!


Zachęcamy do stworzenia Margaretki za kapłanów!

Namaściłeś ich ręce Olejem,
Włożyłeś w ich usta twe Słowa
I dałeś im znak Rozgrzeszenia
By mówili ludziom
Zacznij od nowa!