Litania do Boga Ojca

Ojcowskie Serce Boga – ukryj mnie

Opieko Ojcowskiej Miłości – otaczaj mnie

Czułe dłonie Ojca – chrońcie mnie

Światło ojcowskich oczu – rozjaśnij moje ciemności

Dotyku Ojca – uzdrawiaj mnie

Słowo Ojca - stwarzaj mnie na nowo

Ciszo Ojca – uspokój mnie

Duchu Ojca – tchnij na mnie

Synu Ojca  – kochaj mnie

Miłosierdzie Ojca – oczyszczaj mnie

Życie Ojca  – wskrzeszaj mnie

Miłości Ojca – uformuj mnie

Ogniu Ojca  – ogrzej mnie

Niewinności Ojca  – ożyw dziecko we mnie

Opatrzności Ojca – czuwaj nade mną

Obecności Ojca – bądź moją otuchą

Słodyczy Ojca – nasyć mnie

Wodo Ojca – wypełnij mnie

Usta Ojca  – powiedzcie mi prawdę

Tkliwości Ojca – otwórz mnie na dobroć

Bliskości i bezpieczeństwo Ojca  – spłyńcie na mnie

Czystości Ojca – przywróć mi godność

Szlachetności Ojca – bądź moim skarbem

Wrażliwości Ojca – ukaż mi piękno

Delikatności Ojcowska – rozbrajaj mnie

Radości Ojca – stop mój smutek

Łzy Ojca  – nawracajcie mnie

Ramiona Ojcowskie  - przygarniajcie mnie

Kolana Ojca – bądźcie moim odpoczynkiem

Policzku Ojca – bądź moją bliskością

Mocy Ojca – bądź moją skałą

Tarczo Ojcowskiej mądrości – uwolnij mnie od głupoty

Wierności Ojca  – ugruntuj mnie

Cierpliwości Ojca  – bądź moją nauczycielką

Wolności Ojca – uwolnij mnie

Stopy Ojca  – kierujcie moimi krokami

Pokoro Ojca  – złam moją pychę

Ufności Ojcowska – złóż mnie w Twoim sercu

Ojcze Stwórco   -  uświęcaj mnie

Wolo Ojca – stwórz we mnie zgodę na miłość

Chwało Ojca  – objawiaj się we mnie

 

Ty, który jesteś moim Ojcem

Ty, który stwarzasz z miłości

Ty, który jesteś dla dzieci

Ty, który całujesz nasze stopy

Ty, który dajesz nieustannie

- Bądź uwielbiony 

- Bądź wywyższony

- Bądź ukochany

Abba, ufamTobie, wierzę Ci, kocham Cię. Amen