Apteczka duchowa dla kobiet

Albowiem przywrócę ci zdrowie
i z ran ciebie uleczę
gdyż nazywają cię "Odrzuconą",
o którą się nikt nie troszczy.  Jer 30, 17

 „Król pragnie twojej piękności:
on jest twym panem; oddaj mu pokłon!” Ps 45, 12

 „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu,
ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.” Iz 49, 15

 „Ukochałem cię odwieczną miłością,
dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość.” Jer 31, 3b

 „Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym.” Wj 20, 5b

Będziesz prześliczną koroną w rękach Pana,
królewskim diademem w dłoni twego Boga.
Nie będą więcej mówić o tobie "Porzucona".
Raczej cię nazwą "Moje w niej upodobanie",
a krainę twoją "Poślubiona".
Albowiem spodobałaś się Panu.
Bo jak młodzieniec poślubia dziewicę,
tak twój Budowniczy ciebie poślubi,
i jak oblubieniec weseli się z oblubienicy,
tak Bóg twój tobą się rozraduje.  Iz 62, 3-5

„Dlatego chcę ją przynęcić,
na pustynię ją wyprowadzić
i mówić jej do serca.” Oz 2, 16

 „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja,
jak piękna.” Pnp 1, 15a

"Na krótką chwilę porzuciłem ciebie, 
ale z ogromną miłością cię przygarnę. 
W przystępie gniewu ukryłem 
przed tobą na krótko swe oblicze, 
ale w miłości wieczystej 
nad tobą się ulitowałem, 
mówi Pan, twój Odkupiciel."
Iz 54, 7–8

Jezus podszedł do kobiety i podniósł ją ująwszy za rękę, gorączka ją opuściła. A ona im usługiwała. Mk 1, 31