Modlitwa do MB Kapłanów

Maryjo, Matko Chrystusa - Kapłana,
Matko
kapłanówna całym świecie,
Ty ukochałaś
kapłanów w szczególny sposób,
bo są oni żywym obrazem Twojego Jedynego Syna.

Przez całe Twoje ziemskie życie pomagałaś Jezusowi,
a teraz wstawiasz się za nami w niebie.
Błagamy Cię, módl się za
kapłanów!
Módl się do Ojca Niebieskiego,

"by posłał robotników na żniwo Swoje".

Módl się, by nie zabrakło nam
kapłanów,
którzy będą udzielać nam sakramentów,
będą wyjaśniać Ewangelię Chrystusa,
i uczyć nas, jak stać się dziećmi Bożymi!

Maryjo, Ty sama uproś Boga Ojca,
by dał
kapłanów, jakich nam potrzeba,
bo Twoje serce może wszystko u Niego wyprosić.
Uproś nam
kapłanów, którzy będą święci!

AMEN