Adoracja

Adoracja, to wpatrzenie się....
Adoracja, to zjednoczenie się...
Adoracja, to BANK SIŁY...


Adoracja- czyli czas modlitwy, nie tylko słowami, także i ciszą, milczeniem serca. W czasie jej trwania należy wszystko włożyć w Serce Boga, w Serce, które jest otwarte, w Serce, które jest tak czyste, jak ta Biała Hostia. On, jest, po ty, aby nas kochać, słuchać, pomagać, wspierać z nami się radować, radzić, On po prostu Jest!

Bóg, który stał się jednym, z nas, który uniżył samego siebie, czeka nadal, czeka wystawiony nieraz w zimnym Kościele z Aniołami Swymi. On czeka na nas, więc oddajmy Mu chwałę, a z nią swe troski i problemy! Jezus chce nam pomagać! Chce być Obecnym w naszym życiu, nawet gdy będzie ono ciężkie, ze łzami, nawet tam chce wejść, gdzie człowiek nie ma już nadziei! On JEST NADZIEJĄ! On, chce nam ją dać! chce... wysłuchaj Go! Uklęknij przed Nim... słuchaj...mów... po prostu bądź ze Swoim Przyjacielem.