Matka Kapłanów...

Niepokalane Serce Maryi jest symbolem Jej życia wewnętrznego, duszy otwartej całkowicie na działanie łaski. Maryja jest świątynią Ducha Świętego, obrazem Kościoła i wzorem każdego chrześcijanina.
Matka Boża pragnie, aby kapłani wrócili do naszych serc, do naszych modlitw, do naszych rodzin, abyśmy ich ochraniali!
Maryja jest Matką Największego kapłana, Chrystusa Pana, jest wzorem osoby, która Towarzyszy, która wspiera w trudnych chwilach, a także tych dobrych. Ona potrafi trwać... nie ucieknie nawet z Kalwarii naszego życia, i bardzo chce, abyśmy pamiętali o kapłanach w naszej modlitwie, modlitwie pełnej ufności do Ukochanego Ojca w Niebie.
Prośmy za kapłanami przez wstawiennictwo Niepokalanej Dziewicy! Jej wstawiennictwo jest bardzo cenne w Oczach Bożych!

 

 

MARYJO,
Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,
przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,
by oddać cześć Twemu macierzyństwu
i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo
Twego Syna i Twoich synów,
Święta Boża Rodzicielko.

Matko Chrystusa,
Kapłanowi-Mesjaszowi dałaś ludzkie ciało,
by zostało namaszczone Duchem Świętym
dla zbawienia ubogich i skruszonych w sercu –
zachowaj kapłanów w Twoim Sercu i w Kościele,
Matko Zbawiciela.

Matko wiary,
Ty przyniosłaś do świątyni Syna Człowieczego,
wypełnienie obietnic danych Ojcom –
oddawaj Ojcu, dla Jego chwały,
Kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła,
razem z uczniami w Wieczerniku modliłaś się
do Ducha Świętego
za Nowy Lud i jego Pasterzy –
uproś dla stanu kapłańskiego
pełnię darów, Królowo Apostołów.

Matko Jezusa Chrystusa,
byłaś z Nim u początków Jego życia i Jego misji,
szukałaś Go wśród tłumów, gdy nauczał,
stałaś przy Nim, gdy został wywyższony ponad ziemię,
wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,
a towarzyszył Ci Jan jako Twój Syn –
przygarniaj powołanych,
osłaniaj od początku ich wzrastanie,
wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,
Matko kapłanów.
Amen.

bł. Jan Paweł II