Miłosierdzie Boga

 

" Sławcie Pana, bo jest dobry
bo Jego łaska na wieki!
Sławcie Boga nad bogami,
bo Jego łaska na wieki!" Ps 136


BÓG BOGATY W MIŁOSIERDZIE- tak niegdyś brzmiało hasło, promującę wizytę Ojca św. Jana Pawła II do Polski i taki charakter miała jego, już ostatnia pielgrzymka do Ojczyzny.

Ten Wielki Polak pokazał, a raczej zdradził nam wielką TAJEMNICĘ swego życiowego sukcesu- wygrania życia. Postawił on bez żadnego wahania na Miłosierdzie Boga, ufając, że się nie rozczaruje.... i tak, rzeczywiscie, się nie zawiódł. Zawierzył... podobnie,jak Piotr, który zarzucił sieci, mimo, wątpliwości zawierzył Bogu, zaryzykował.

Takich przykładów w Piśmie świętym jest mnóstwo, można zobaczyćna postawę Hioba, który nie przestał wierzyć, można wpatrywać sie w Maryję - tą która wszystko postawiła na Boga!  

Bóg jest Najwspanialszym Ojcem, Ojcem, który tak kocha swe Dzieci, że nie da im zrobić krzywdy, nie pozwoli Dzieciom zginąć, po prostu wyciągnie rękę, poda ją... pamięta o nas! Sam powiedział,  że nawet gdyby "najczulsza matka zapomniała o swym niemowlęciu, ja nie zapomnę o tobie".

Bóg.. wielki Pan... z miłosći do człowieka stał się nie tylko dla nas nadzieją, która nie gaśnie, światłem, które oświeca, ale stal się dla nas człowiekiem, którego On sam wcześniej stworzył... On, upodobnił sie do dzieła swoich rąk!

Zobaczcie jaki Bóg jest Wspaniały! Jezus, Syn Boży umiera za całą ludzkość, umiera, choć wie, że niektórzy patrząc na Jego śmierć, będa na Niego pluć i szydzić.

Wraz z siostrą Faustyną Kowalską- wielką Apostołką Miłosierdzia Boga, wpatrujmy sie w ten przepiękny obraz, na którym, On sam Bóg znowu przychodzi, i zacheca, do tego aby Mu zawierzyć!

Jezu , ufam Tobie!


DLA TWOJEJ BOLESNEJ MĘKI, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I CAŁEGO ŚWIATA! AMEN.