Apteczka duchowa dla mężczyzn

„Królestwo niebieskie doznaje gwałtu i ludzie gwałtowni zdobywają je.” Mt 11, 12b

 Potem ujrzałem niebo otwarte:
a oto - biały koń,
a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym.
Oczy Jego jak płomień ognia,
Odziany jest w szatę we krwi skąpaną,
A z Jego ust wychodzi ostry miecz.” Z rozdziału XIX Apokalipsy

 „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.” J 15, 5b

 „Ty zaś, o Panie, nie stój z daleka;
Mocy moja, spiesz mi na ratunek!” Ps 22, 20

„Bohaterze, przypasz do biodra swój miecz,
swą chlubę i ozdobę! Szczęśliwie wstąp
na rydwan w obronie wiary, pokory i sprawiedliwości,
a prawica twoja niech ci wskaże wielkie czyny!” Ps 45, 4-5

„Z całą pilnością strzeż swego serca,
bo życie ma tam swoje źródło.” Prz 4, 23

„Bądź mężny i mocny, nie lękaj się, nie bój się ich, gdyż Pan, Bóg twój, idzie z tobą, nie opuści cię i nie porzuci.” Pwt 31, 6

 „Zbudź się, o śpiący,
i powstań z martwych,
a zajaśnieje ci Chrystus.” Ef 5, 14

 „Z całego serca Bogu zaufaj,
nie polegaj na swoim rozsądku.” Prz 3, 5

 „On leczy złamanych na duchu
i przewiązuje ich rany.” Ps 147, 3

 „Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi.” Łk 10, 19

„W końcu bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.” Ef 6, 10-11