Przyjacielem, ponieważ jesteś węzłem,

który łączy, lecz nie zniewala.

Przyjacielem, ponieważ jesteś podmuchem,

który uspokaja, lecz nie usypia.

Przyjacielem, ponieważ jesteś bratem,

który upomina, lecz nie upokarza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś wzrokiem,

który patrzy, lecz nie osądza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś ręką,

która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę.

Przyjacielem, ponieważ jesteś oazą,

która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje.

Przyjacielem, ponieważ jesteś sercem,

które kocha, lecz nie zmusza.

Przyjacielem, ponieważ jesteś Miłością,

która chroni, lecz nie podporządkowuje.

Przyjacielem, ponieważ, jesteś Jezu obrazem Ojca -

Boga Miłości, właśnie dlatego.