Sakrament Miłosierdzia

Wprowadzenie

Sakrament Spowiedzi świętej nazywany jest sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia , drogę powrotu do Ojca , od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina. Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie - spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również "wyznaniem", uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi "przebaczenia i pokoju". Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: "Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim".

Zastanów się

- jak często przystępujesz do spowiedzi świętej i z jakim nastawieniem, z jakimi motywami?

- jak przebiega Twoje przygotowanie do sakramentu, czy zawsze pamiętasz o wypełnieniu 5 warunków dobrej spowiedzi?

- co Ci pomaga, a co przeszkadza podczas spowiedzi?

Przeczytaj  poniższe fragmenty i zastanów się, w jaki sposób Pismo Święte pomaga nam odkryć spowiedź

PSALM  51

Wezwanie i prośba pokutnika

3 Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
    w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
4 Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
    i oczyść mnie z grzechu mojego!
 5 Uznaję bowiem moją nieprawość,
    a grzech mój jest zawsze przede mną.
6 Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
    i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
    tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
    i prawym w swoim osądzie.
7 Oto zrodzony jestem w przewinieniu
    i w grzechu poczęła mnie matka.
8 Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
    naucz mnie tajników mądrości.
 9 Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
    obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
10 Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
    niech się radują kości, któreś skruszył!
11 Odwróć oblicze swe od moich grzechów
    i wymaż wszystkie moje przewinienia!
12 Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
    i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
13 Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
    i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
14 Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
    i wzmocnij mnie duchem ochoczym!

Podsumowanie

Spowiedź, to  dotyk miłosiernego Ojca, to jak powrót... jest to wielką łaską samego Boga, który nie brzydzi się grzesznymi ludźmi. Jezus wielokrotnie dotykał chorych i mówił im, że ich grzechy są odpuszczone. Sam w ten sposób spowiadał... a potem dał tą wielką moc, o której nikt by nie pomyślał, swoim uczniom. Bóg pragnie nas dotykać, i ten element dotyku jest podkreślony podczas spowiedzi, gdy kapłan wyciąga rękę w stronę osoby spowiadającej się, czy też kładzie na niej ręce. Spowiedź nie jest też żadną magiczną formułką, ani sztuczką. To przede wszystkim przyznanie się, że nie jesteśmy bez winy, że nie umiemy sobie dać rady.. że jesteśmy słabi. Bóg zawsze wyciągnie pomocną dłoń, ale wymaga jednak pokory i żalu. Żal a także postanowienie poprawy jest podstawą do udzielenia rozgrzeszenia. Jest to wyrazem tego, że nie godzimy się na zło, które popełniliśmy. Umiemy je nazwać po imieniu, a także powinniśmy starać się nad sobą pracować, z Bożą pomocą, aby tego zła było coraz mniej.

Modlitwa

Dziękuję Ci Panie, za to, że nas tak bardzo kochasz, za to, że dajesz nam szansę powrotu do Ciebie.

Dziękuję, że Ty Sam wyciągasz ku nam dłonie, że ścigasz nas swoim Miłosierdziem i nieustannie pukasz do naszych serc, po to, aby dać nam Swoją Miłość i Szczęście. Boże, jak Ciebie nie kochać?