Święta RodzinaŚwięta Rodzina to wzór cnót. Ideał matki, ojca i dziecka. Jezus i Jego rodzina borykał się z ubóstwem, nędzą i wygnaniem. Doświadczył tego, co znaczy być niechcianym, niekochanym... musiał uciekać.

Same Jego narodzenie nie było czymś godnym króla. Wpierw niechęć ze strony innych ludzi,potem z łaski dana stajnia, wśród zwierząt. Jezus, Bóg, Wybawiciel leżący na sianie. A jednak przyjmuje ten los, jaki Go spotyka... chce obdarowywać najpierw ubogich psterzy, którzy nie byli żadną elitą, a wręcz maluczkimi tego świata.

Maryja, wzór Matki, to kobieta, która bezgranicznie ufa Bogu, przyjmuje Jego plan rezygnując ze swojego. Mogłaby przecież powiedzieć NIE, mogłaby mieć inny sposób na swoje życie. Wie, że Bóg będzie z Nią, że będzie się Nią opiekował. Podejmuje ryzyko- moze zostac oddalona, ukamieniowana. Jej zaufanie owocuje Bożą Opatrznością, Bożą opieką.

Józef, podobnie jak Maria staje w podobnej, trudnej sytuacji, ale takze Bogu ufa. Opiekuje się brzemienną Marią i maleńkim Jezuskiem. Jest dla niego Opiekunem, który troszczy się o pożywienie, bezpieczeństwo, a także rozwój duchowy.

Niech przykład świętej Rodziny pobudza nas do ufności Najukochańszemu Ojcu w niebie, niech nas wspomaga i chroni przed pokusami tego świata.


Święta Rodzino z Nazaretu opiekuj się nami!