Uwielbienie

„ Mocy moja, uwielbiam Cię…”

„ Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma Życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.”( J 6, 54-56)

Te słowa z Ewangelii wg. Św. Jana nie są jedynie pustym frazesem, czy mglistą obietnicą. Są Prawdą i można tego doświadczyć, doświadczyć w sposób niemalże namacalny. Nie chodzi mi o jakieś mistyczne i nadprzyrodzone odczucia, ale jedynie o osobiste spotkanie z żywym Bogiem w sakramencie Eucharystii, które napełnia człowieka niezwykłą mocą. Słowa Jezusa, wypowiedziane do Apostołów, że co mówi im w sekrecie mają rozgłaszać na dachach, nabierają nowego znaczenia, kiedy po przyjęciu Komunii Świętej, czuję, że rzeczywiście Bóg dał mi taką Moc, taką Siłę, „Powera Bożej Miłości”, iż mogłabym wyjść na ulicę i krzyczeć, że On jest Panem. Istotnie Eucharystia nie kończy się w kościele, a jej zakończenie, czyli tzw. missio- rozesłanie, jest zachęceniem i zobowiązaniem do przedłużenia, kontynuacji tego, co zostało rozpoczęte w czasie Uczty oraz do wykorzystania tych sił, jakimi obdarzył nas podczas niej Chrystus.
Apostolska misja Kościoła zaznacza się wyraźnie właśnie poprzez to rozesłanie. Sama Eucharystia jest zatem nie tylko spotkaniem, zjednoczeniem z żywym Bogiem i braćmi, ale też zaczerpnięciem ze Źródła, które daje moc do głoszenia Słowa. Jezus ustanowił Eucharystię, jako uobecnienie swej męki, śmierci i zmartwychwstania, jako przedsmak nieba i możliwość zjednoczenia z Nim już na ziemi, jako sakrament jedności Kościoła, ale jak wiemy uczniowie od grobu, ze spotkania ze Zmartwychwstałym w Wieczerniku i w drodze do Emaus, poszli na cały świat z radosną wieścią, że On żyje. Tak też chrześcijanin XXI wieku, którego Bóg prowadzi pod krzyż i do pustego grobu w sposób tajemniczy w czasie każdej Mszy św. , wychodzi z takiego spotkania pełen siły do tego, by nieść innym radosną wieść, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, bo stał przecież u stóp krzyża i przed pieczarą, będącą grobem Jezusa. Nie da rady już zatrzymać tego doświadczenia tylko dla siebie. Musi je dzielić z innymi, podobnie jak dzieli się każdą radością. Może to czynić słowem- poprzez bezpośredni apostolat, ale i swoimi czynami, to jest miłosiernym spojrzeniem na znajdujących się w potrzebie, pokorą, odwagą, wiarą, życiem zgodnym z Bożymi przykazaniami, wcielaniem w życie rad ewangelicznych, posłuszeństwem, czyli po prostu miłością Boga i bliźniego.
Nie powinien dziwić fakt, że człowiek utrudzony życiem, zmęczony i znękany, przychodzi na Eucharystię. Ktoś powie, że mógłby sobie dać spokój, bo Bóg widzi dobro, które czyni. Ale ten człowiek wie, że bez zjednoczenia ze Zmartwychwstałym i bez tej Mocy, jaką obdarza Jezus w Najświętszym Sakramencie, nie dałby rady służyć braciom.
„ Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”, powie Mistrz z Nazaretu. Dlaczego w takim razie nie przyjść i nie odpowiedzieć na Jego wyznanie? Czyżbyśmy nie chcieli pokrzepienia?
Moc płynąca z Eucharystii to także pewność, że jestem z Bogiem, a skoro tak nic mi przecież nie grozi. Jeżeli mam czyste serce, sumienie, jeżeli nie mam brzemienia grzechu ciężkiego, co przecież jest koniecznym warunkiem do spotkania z Panem w Eucharystii i jeśli On jest w mojej duszy, czego mam się bać? Skoro, jak powiedział św. Paweł: „ Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus.”? Nawet, jeśli przyjdzie śmierć, nie lękam się jej, bo ona oznaczać będzie nic innego, jak spotkanie z Miłością. „ A któż nas zdoła odłączyć od Miłości Chrystusa? Czy głód, czy nagość, czy ucisk, czy prześladowanie?” O cóż więc tyle obaw?

Tak można dopiero pojąć słowa Jezusa: „ Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać wam królestwo.” ( Łk 12, 32) Albo „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją, ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one?” ( Mt 6, 26) Tak to jakoś jest, że jeżeli się tylko Bogu zaufa nawet w beznadziejnej sytuacji, szybko znajduje się rozwiązanie i to takie, jakiego nikt z nas by się nie spodziewał. „ Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” ( Mt 6, 32b) Nie jest to zachęta do lenistwa, ale zapewnienie, że jeżeli czynimy wszystko, co po ludzku możemy uczynić w jakiejś sprawie, ale najpierw i przede wszystkim staramy się o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, to wszystko będzie nam dodane, a nasze sprawy i kłopoty rozwiąże sam Bóg.( por. Mt 6, 33) Kiedy modlimy się i uczciwie, wielkodusznie pracujemy, Pan zatroszczy się o to, byśmy nie zginęli z nędzy i głodu. Wiadomo, że człowiek musi dołożyć swoich starań, ale gdy to uczyni i nie jest w stanie zrobić nic więcej, powinien powierzyć swą sprawę Bogu, a On sam będzie działał ( por. Ps 37).
Nie możemy wszystkiego przewidzieć. Rolnik, zaorze pole i zasieje ziarno, a w czasie jego wzrostu przyjdzie susza i pozornie już na nic jego praca. Ale przecież Najwyższy w swym wielkim Miłosierdziu może sprawić, że spadnie deszcz, który ocali plony. To nie jest już zależne od rolnika. Potrzeba nam zatem wielkiej ufności Bogu. Ileż mniej byłoby nerwów, kłopotów, a tym samym chorób i trosk, gdybyśmy oddali wszystko, co od nas niezależne Panu, a nawet to, co zależne, bo tak naprawdę możliwość użytego przeze mnie we wcześniejszym przykładzie zasiania zboża, jest Bożą łaską. „ Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.” ( Mt 6, 34) Byłam świadkiem takiego Bożego miłosierdzia w błahych codziennych sprawach. Podam taki przykład. Robotnicy na pobliskiej budowie wylali płytę, cement jeszcze nie związał, a nadciągała burza. Wielka czarna chmura, a nawet słychać już grzmoty i błyska się. Wiadomo, ze gdyby wtedy przyszła ulewa, ich praca poszłaby na marne. Praca, pieniądze wydane na cement, wysiłek w spiekocie. Burza przeszła „na sucho”. Pan ocalił ich pracę. Wielki Budowniczy świata, który sam wie, jak ciężko budować, ale nie dlatego, żeby się męczył, bo jest Bogiem, ulitował się nad wysiłkiem człowieka. Jakże skuteczna jest modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia i zwykły akt strzelisty do Pana, nauczyła mnie właśnie miedzy innymi ta sytuacja. A przecież można by wpaść w panikę, przeklinać, złorzeczyć. Tylko po co? „ Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie.” On wiedział, że ci robotnicy potrzebowali, aby deszcz tego dnia nie spadł.
„ Mocy moja, uwielbiam Cię…” i dziękuję Ci, że niewzruszenie trwasz z Miłością Stwórcy ziem i ochraniasz nas płaszczem swej opieki. Trzeba nam zawsze pamiętać, że jeśli jesteśmy utrudzeni, mamy iść do Jezusa Eucharystycznego, a jeśli się boimy o jutro, mamy powierzyć je Temu, który już je zna. A zawsze najpierw troszczyć o królestwo i głosić Boże Monika.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 12. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 13. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone