Modlitwy za kapłanów

Modlitwy za kapłanów
 
"Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy, za których wierni za mało się modlą."
 
św. Jan Maria Vianney

 

 
"Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo,
z którego nigdy nie powróci niewysłuchana."

św. Bernard z Clairvaux
 
 
Kapłaństwo, jest darem Boźego Miłosierdzia.
 
Doceńmy je!

Jeśli chcemy, aby księża byli święci, silni, wierni...
 
módlmy się za nich!