Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał wystawiając Go na próbę: "Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?"
On mu odpowiedział: "«Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem». To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: «Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego». Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy»".

Rozważanie

W czasach Jezusa liczba przykazań wynosiła 613, z czego 365 były to zakazy, a 248 nakazy! Można sobie wyobrazić, że człowiek miał wielką trudność, aby wypełnić Prawo. Wśród tak licznych zakazów łatwo było zapomnieć o tym, co jest najważniejsze, bo obowiązek bycia posłusznym Prawu był na pierwszym miejscu. Jezus zmienia hierarchię wartości, przywraca utracony porządek. Po pierwsze: Kochaj Boga! po drugie: kochaj innych, tak jak siebie! Zwróć uwagę na ten warunek, tak jak Ty dzisiaj siebie traktujesz rzutuje na to, jak postępujesz z innymi! Pielęgnuj w sobie wdzięczność Panu za to, że jesteś, za to że żyjesz, za to, że On Ciebie tak bardzo ukochał.

Jezus dzisiaj do Ciebie mówi: Kochaj Boga całym sercem, wszystkim tym, co masz w sobie kochaj! Kochaj, ze swoimi wadami, słabościami, zmaganiami, zaletami. Stań dzisiaj przed Nim w Prawdzie! Nie bój się! Bóg uświęci Cię swoją Miłością i uzdolni Ciebie do drugiego przykazania, do kochania wszystkich i siebie samego. Nic innego nie ma takiej mocy, jak Boża Miłość. Jeśli Prawo nie jest wypełnione Miłością stanie się wielkim ciężarem, który pozbawi życie radości!

Panie Jezu, uzdolnij moje serce do kochania Boga całym sobą. Przyjmij moją miłość, kruchą i słabą. Przemień moje życie w miłosny hymn ku Twojej chwale! Amen.